För bästa möjliga energibesparing är det mycket viktigt att se helheten i projektet, och inte enbart titta på armaturernas effektivitet. De produkter vi säljer är i toppklass vad det gäller effektivitet, men genom att välja rätt optik och placering så optimerar vi energiförbrukningen ytterligare.
Dessutom kan vi erbjuda ett komplett sensornätverk till byggnaden, som då även kan användas till att styra mycket mer än bara belysningen. Exempelvis kan vi spara in ytterligare 34% genom att styra ventilation/värme/kyla via sensornätverket.