Smart byggnadsautomation för skolor

  • Skolor är stora energiförbrukare
  • Energiförbrukningen representerar den näst högsta driftkostnaden för skolor
  • Med alltmer ökande energikostnader borde vi sträva efter att minska energiförbrukningen i utbildningslokaler
  •  En betydande del av våra skattepengar läggs på driftskostnader för skolor, vilket begränsar budgeten som annars hade kunnat användas för utökade resurser och utveckling

Uppnå energibesparingar genom att använda grön teknik

Sensorer mäter och övervakar energiförbrukningen

Integration i ett central datalagringssystem

Samlar information från alla delar av gyggnaden

Justeras beroende på antalet människor i lokalerna

Energieffektiv och automatisk LED-belysning

Förbättrar prestandan enligt mönster av närvaro, väder och energikostnader

Enkel topologi av smartengine

smartsensor samlar in relevant data från byggnaden (inkl. närvaro, temperatur, blåtandsdata och ljusnivå) i realtid. 
Luftfuktighet och VOC-nivåer (CO²) mäts via sensorer i väggpanelen.

smartengine påminner om en nätverksswitch (48-portars) och strömförsörjer varje LED-armatur via nätverkskabel. 
Data som samlas in av smartsensors skickas vidare till smartdirector.

smartdirector är "hjärnan". Här samlas data från sensorerna säkert och lokalt, och är tillgängligt via OpenAPI och BACnet/IP-gränssnitt.

Vår programvara och analysverktyg ger en innovativ kontroll och optimeringsmöjlighet för användare och proffs.
Appar från andra tillverkare kan använda datan och erbjuda ytterligare möjligheter.

Belysningsarmatur med RJ45-uttag för enkel anslutning till smartsensor (kräver ej 230V installation). 
Armaturen innehåller enbart LED-dioder - ingen LED-driver, vilket eliminerar felkällor. 

Analysera hur lokalerna används

Förstå rummens användning och beläggning

Att få insikt i beläggningen, användningen, och rörelsemönster. Optimera städscheman eller optimera flödet av studenter i byggnaderna.

Faktabaserade beslut

Gör om utrymmet baserat på fakta från byggnadsautomationen

Planera din utbyggnad

Använd insikter för rumslayout och design

Förbättra attraktiviteten och tillgängligheten

Förse eleverna med det utrymme de vill ha och behöver. Glada elever är mer produktiva.

Fördelar med smartengine

Utnyttja lokalerna rätt

I bildsalen eller musiksalen har kanske 30 elever lektion ena timmen, men timmen därefter står lokalen tom. Då är det onödigt att ventilera lokalen med samma mängd luft – i synnerhet om det är med luftkonditionering. Smarta kontrollers kan hjälpa till och mäta luftkvalitén så man försäkrar att man har bra luft i lokalerna – men med minimal energiförbrukning.

Nödljus och utrymmning

Automatiserade LED-belysningssystem är knutna till avancerade sensorer som kan ändra färg, vilket ökar säkerheten. Till exempel kan lampor blinka rött för att varna elever och anställda om ett potentiellt hot i lokalerna. Armaturerna kan även “rulla” mot närmsta nödutgång, vilket kan vara extra intressant på låg och mellanstadieskolor. Där eleverna enkelt kan följa armaturerna för att hitta till rätt nödutgång. 

Referens för hållbarhet och teknik

Dessutom kan smarta skolor bli referensmodeller som står för hållbarhet och teknik. Här ska vi utbilda nästa generation av forskare, ingenjörer, matematiker, etc. Dessutom ökar vår smartengine en miljömedvetenhet om elbesparingar. 

Säker installation

Ingen farlig strömstyrka vid armaturerna gör installation och underhåll enkelt och säkert. Inga behöriga elektriker behövs för installation eller utbyten. Inga elcentraler eller kopplingsboxar behövs för allmänbelysningen. Ingen störning med andra data eller sensorsystem.

HCL (Human Centric Lighting) fokuserar personalen och hjälper till med patienternas hälsosituationer

Den naturliga dagsrytmen med biodynamiskt ljus, den så kallade Human Centric Lighting (HCL) har visat sig förbättra elevernas effektivitet.

Human Centric smart Lighting (HCsL) har visat sig vara ett nyckelverktyg, tack vare användningen av dagsljuskompensation. Detta leder till en markant minskning av energiförbrukningen.