Byggnadsautomation för smarta kontor

Ett smart kontor behöver en intelligent infrastruktur

Vårt digitala sensornätverk säkerställer en framtidssäker byggnad

Optimering

Produktivitet

Miljö

Välbefinnande

Anställda som känner sig komfortabla i sina kontor är inte bara mer motiverade, utan även mer produktiva. Smarta appar, hantering av lediga lokaler och utrymmen, behaglig belysning och bra rumsklimat kan vara avgörande för att skapa en optimal arbetsmiljö.

Dessutom ökar detta även din attraktionskraft som arbetsgivare. Vårt mål är att skapa en produktivitethöjande och inspirerande miljö för att stötta medarbetarna på bästa möjliga sätt. Det gör vi genom att sammankoppla kontoret och dess användare och därigenom öka den totala flexibiliteten, funktionaliteten och effektiviteten – samtidigt som vi minskar drifts- och miljökostnaderna.

Nyckelegenskaper av smarta kontor

Lär dig mer om hur smartengine hjälper din verksamhet

Flexibilitet

Hot Desking, Hemkontor, delat kontor och flexkontor. Nya kontorskoncept blir viktigare varje dag. Lär dig mer om hur smartengine stödjer denna utveckling.

Arbetsplatser och anställda blir allt mer rörliga och kräver flexibilitet. Genom att använda rörelsedata i realtid från smartengine kan anställda söka och boka arbetsstationer och mötesrum. Detta har visat sig minska både söktider och komplikationer med Hot Desking.

Tillämpningar som inomhusnavigering samt att spåra tillgångar och människor ökar både arbetsplatsens och de anställdas flexibilitet ytterligare.

Nyckelegenskaper:

  • Visning av tillgängliga arbetsplatser och rum i realtid
  • Optimerad arbetsplatssökning för olika nya arbetskoncept

Analysering

Flexibelt arbete kräver multifunktionellt utrymme. utrymme som kan övervakas med hjälp av sensorteknik och sedan optimeras och/eller designas om baserat på genererad data.

smartengine samlar in livedata om olika parametrar och kan ge insikter om utrymmesutnyttjande och beläggning. Dessa insikter presenteras i mått, planritningar och grafer och möjliggör en djupdykning för att leverera värdefulla insikter. Att kombinera beläggningsdata med andra källor till beslutsstöd, som HR-data och KPI:er, kommer att leda till en djupgående förståelse av den aktuella situationen och sambanden. Dessa insikter hjälper dig att planera och optimera ditt kontor, så att du faktiskt tillhandahåller det utrymme och den funktionalitet som din organisation behöver.  Nyckelegenskaper: 
  • Optimera kontorsyta och funktionalitet med insikter från smartengine
  • Visualisera bläggning i realtid med hjälp av värmekartor och se till att ditt kontor används som det ska

Effektivitet

smartengine minskar dina driftskostnader och ökar de anställdas effektivitet. Lär dig mer om hur du låser upp mer byggnads- och medarbetarpotential med smartengine.

Det börjar med belysning:  Flera studier visar att mänäniskans välbefinnande och effektivitet i hög grad påverkas av ljus och rumsklimat. Vår sensorbaserade styrning av belysningen ser till att varje anställd har optimala ljusförhållanden - en nyckelfaktor i medarbetarnas produktivitet. Du kan också stödja den naturliga dagliga rytmen genom att implementera biodymamiskt ljus. Human Centric Lighting (HCL) förbättrar de anställdas effektivitet. Våra sensordata är också tillgängliga för andra byggnadssystem, vilket gör ytterligare optimeringar möjliga. Genom att även implementera sensorbaserad HVAC kan upp till 34% lägre driftskostnader uppnås.  Nyckelegenskaper: 
  • Optimera byggnadens drift: Upp till 34% lägre driftskostnader.
  • Förbättra personalens effektivitet: behaglig arbetsatmosfär tack vare sensorbaserad styrning av belysning, värme, luftkonditionering och ventilation. 

Dina fördelar med smartengine

som användare, ägare och anläggningschef

Rumsbokning

Anställda kan söka och boka lediga arbetsplatser och mötesrum - genom att använda närvarodata i realtid.

Miljö

smartengine sparar upp till 34% av driftskostnaderna och 8.6 kg CO2 per m² per år. Dessutom kan man få upp till 29 LEED poäng genom att använda smartengine.

Personsökare och tillgångspårning

Lokalisera användare och företagets tillgångar över olika rum, våningsplan och byggnader.

Analys av ytan

Optimering och insikter av avdelningen samt användningen av ytan

Hot Desking

Visning av tillgängliga arbetsplatser och rum i realtid. Optimering av sökning efter arbetsplats i Flex Desk Offices. 

Navigation & Positionering

Bekväm inomhusnavigation och lokalisering av intressepunkter.

Optimalt rumsklimat

Närvarostyrd belysning, ventilation och uppvärming. Generera upp till 34% lägre driftskostnader genom att integrera data från smartengine till byggnadens automation.

Optimal belysning

Sensorstyrda armaturer säkerställer optimal belysningsnivå i hela kontoret. Stöd den mänskliga dygnsrytmen med biodynamiskt ljus (HCL).

Vill du lära dig mer?

Så här fungerar tekniken:

Sensornätverk

smartengine är en byggnadsintelligens och ljusstyrningsplattform designad för att driva belysningsarmaturer och sensorer över en IT-nätverksinfrastruktur. Sensorer distribueras i ett utrymme och kommuniceras med i realtid för att leverera avancerade insikter. Sensorerna känner av rörelse, ljusstyrka, temperatur, luftkvalitet, bluetooth-data och strömförbrukning per armatur. All data levereras automatiskt till smartengine i realtid. Nätverksanslutningen av rum och byggnader via sensorer gör det möjligt att snabbt få en detaljerad förståelse av hur utrymmen används, samtidigt som den levererar den bästa energiförbrukningen för belysningen, ofta mätt mellan 1-3W/m². 

Typisk utplacering

Utplaceringen av smartengine är baserad på standardnätverkskablar som ansluter alla komponenter: LED-armaturer, smartsensors och centrala aktiva komponenter, de så kallade “smartenginerna” och “smartdirectorn”. Smartdirector hanterar upp till 2000 smartsensorer, samlar in all sensordata och fungerar som ett gränssnitt (öppet API och BACnet/IP) till externa komponenter som ett Building Management System (BMS). smartengine används för att driva LED-armaturer och sensorer samtidigt som de samlar in och distribuerar sensordata. Detta tillvägagångssätt minskar designkomplexiteten och installationskostnaderna avsevärt, samtidigt som det ger en kommunikationsinfrastruktur för hela byggnaden.

Öppen API & BACnet

Utplaceringen av smartengine är baserad på standardnätverkskablar som ansluter alla komponenter: LED-armaturer, smartsensors och centrala aktiva komponenter, de så kallade “smartenginerna” och “smartdirectorn”. Smartdirector hanterar upp till 2000 smartsensorer, samlar in all sensordata och fungerar som ett gränssnitt (öppet API och BACnet/IP) till externa komponenter som ett Building Management System (BMS). smartengine används för att driva LED-armaturer och sensorer samtidigt som de samlar in och distribuerar sensordata. Detta tillvägagångssätt minskar designkomplexiteten och installationskostnaderna avsevärt, samtidigt som det ger en kommunikationsinfrastruktur för hela byggnaden.