Kontorsbelysning

Digitalisering, demografiska förändringar, individualitet och balansen mellan arbete och privatliv förändrar såväl moderna arbetsstrukturer som kontorsdesign. Projektarbete, nätverkande och informell kommunikation formar allt mer det dagliga kontorsarbetet och kräver nya arbets- och rumskoncept.

Detta ökar också kraven på belysning som en avgörande faktor för produktivt arbete och motiverade medarbetare – både med klassiska kontorsmiljöer och flexibla nya arbetskoncept.