Fördelar med wtec

wtec erbjuder många bra fördelar. Här är det lätt att “nörda ner sig” i tekniska detaljer och vilka stora möjligheter smartengine erbjuder – men samtidigt missa en av de viktigaste fördelarna – energieffektiviteten!
Är det någon skillnad i effektivitet mellan en traditionell 230V installation? Och vad är det egentligen som skiljer mellan PoE och smartengine? 
Vi går igenom de olika alternativen!

smartengine vs PoE

Snarlikt traditionell PoE använder smartengine nätverkskablar (Cat 5e eller högre) för att strömförsörja och skicka/ta emot data. Men till skillnad mot traditionell PoE är smartengine utvecklat för att driva LED-armaturer (konstantström) från en centraliserad switch. Detta eliminerar behovet av LED-drivers, extra enheter eller aktiva komponenter i taket. 
smartengine använder ett finmaskigt sensornätverk för att samla in detaljerad data (per armatur) vilket möjliggör en ännu högre energibesparing (dagsljuskompensation och närvaro på armaturnivå). Denna detaljerade data kan även användas för integration med andra system eller exportera data till andra applikationer genom BACnet eller OpenAPI. 
En stor skillnad mellan andra PoE-system och smartengine är flexibiliteten att kunna använda många olika armaturtillverkare. De flesta andra system har begränsningar i kompabilitet, medan smartengine har en specifikation som kan användas av vilken armaturtillverkare som helst. 

Genom att utesluta LED-driver uppnår smartengine en längre servicelivslängd (uppåt 100 000 h), minimalt antal IP-adresser och en högre effektivitet av AC/DC-omvandling (centraliserat). Slutligen är alla komponenter tillverkade av wtec, vilket innebär att man endast har en kontakt för garantier och support. 

 • Inga komponenter från tredje part. 
 • Stort utbud av armaturtillverkare
 • Konstantström istället för konstantspänning (inget behov av DC/DC-omvandlare)
 • Finmaskigt sensornätverk istället för ett fåtal sensorer (dagsljuskompensation och närvaro vid varje enskild armatur)
 • Data ägs av användaren (lokal server)
 • Endast 1 IP-adress per smartengine (PoE använder en IP-adress per port)
 • 100% centraliserat
 • Inga nätverksavbrott eller lokala avbrott
 • Högre energibesparing (det mest effektiva alternativet)

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet / PoE är en IEEE standard som levererar ström samtidigt som data genom standard Ethernet-kablar. Det utvecklades i början av 90-talet för att driva och kommunicera med telefoner, nätverksutrustning, fjärrterminaler och andra typer av enheter. 
PoE bygger på konstantspänning medan LED-armaturer kräver konstantström, därför behövs även en DC/DC driver för omvandlingen. I många fall krävs även en extra decentraliserad switch eller en PoE-injektor längs vägen. PoE är en effektiv metod för att driva LED-armaturer, men kräver en mer komplex infrastruktur. De flesta som tillverkar PoE-belysning tillverkar inte alla enheter, dvs att tekniken är beroende av flera enheter från andra tillverkare. 

 • Baserad på konstantspänning (kräver DC/DC-driver)
 • Sårbart för nätverksavbrott
 • En IP-adress per enhet, kräver stort antal IP-adresser
 • Flera enheter från olika tillverkare (flera garantier)
 • Användarna äger inte sin egen data (SaaS = Higher OpEx)
 • Begränsat antal system med öppet API (integrationer)
 • Begränsad kompabilitet av LED-armaturer

230V installation

En 230V installation bygger på en äldre infrastruktur som är över 100 år gammalt. Denna typ av installation är baserad på växelström (AC). Anledningen till att man använder växelström (AC) istället för likström (DC) beror på förlusterna man gör med likström över långa avstånd. Men trots att AC är lättare att transportera kräver idag de flesta elektroniska enheter DC. Därför har de flesta elektroniska enheter en AC/DC omvandlare, s.k. transformator. 
Det finns LED-dioder som kan drivas direkt med AC, men dessa är inte särskilt effektiva samt att det begränsar möjligheterna med ljusreglering. Näst intill alla professionella armaturer innehåller dioder som drivs med DC, därför behöver varje enskild armatur vara bestyckad med en transformator / LED-driver för att omvandla AC till DC. Detta är inte bara ineffektivt, utan själva LED-drivern är också en vanlig felkälla. När LED-drivern går sönder så slutar armaturen att lysa. 

Med tanke på att detta är en äldre teknik har den flera ineffektiviteter. Dessa är några av de mest relevanta: 

 • Dyra installationskostnader (arbetskostnad för elektriker)
 • Höga kostnader för kablage
 • Kräver flera system för ljusstyrning, kontroll och mätning. 
 • Begränsad intelligens
 • Inte enkelt att expandera, driftsätta eller uppgradera
 • Många komponenter och felkällor
 • Extremt ineffektivt och hög energiförbrukning
 • Servicelivslängden på LED-dioderna beror på LED-drivern
Ljus via IT-nätverket

smartengine är ett innovativt, intelligent belysningssystem som utnyttjar den traditionella IT-infrastrukturen för belysning.

Ett enda nätverk är allt som behövs för att styra all din byggnadsteknik.
Med hjälp av ett finmaskigt nätverk av sensorer kan du effektivt styra belysningen efter behov i varje rum i hela din anläggning.

Genom att integrera smartengine med din byggnadsautomation (Sensor-Sharing) skapar du synergier och öppnar upp den fulla potentialen för energibesparande.

 

 • En datakabel per armatur för sensordata och strömförsörjning
 • Ett universellt nätverk för alla IP-baserade enheter
 • Förbättrad prestanda jämfört med PoE/PoE+-standarder (smartengine 34W/kanal kontra PoE+ 25,5W/kanal)
 • Stjärntopologianslutning av armaturer ger högsta effektivitet
 • Tillförlitlighet genom redundant lappning av armaturerna (armatur 1 smartengine 1, armatur 2 smartengine 2)
 • Mer säkerhet genom klass III med extra låg spänning (SELV/PELV)
 • Lätt att designa och installera
 • smartengine ger konstant ström
 • Mycket låg effektförlust
 • Kablaget genererar mindre värme än industristandarden

Maximal energibesparing

 • Extremt hög effektivitet · Upp till 50% besparing av energikostnaderna inom belysning & 34% besparing av HVAC
 • Sensorbaserad individuell kontroll av varje armatur (ljuset används enbart där det behövs)
 • DC-strömförsörjning för varje armatur via CPU möjliggör tidsinställd dimning av individuella lampor
 • Dagsljuskompensation på varje armatur ökar effektiviteten
 • Ingen överskottsvärme produceras i taket. Låg värme genereras centraliserat endast vid smartengine (styr- och försörjningsenhet)

Minimal energiförbrukning

 • LED-belysning med mycket låg strömförbrukning
 • Mycket lång drifttid – upp till 100 000+ timmar
 • Liten eller ingen värmebelastning
 • Hög ljuseffektivitet med mycket liten effekt
 • Inga extra strömförsörjningar/utrustning, kablar, anslutningar, KNX-/DALI-komponenter eller brytare
 • Inga strömkablar behövs!
 • Enkelt och säkert – Säkerhetsklass III

Finmaskigt sensornätverk

 • Automatiserad styrning optimerar permanent det dagliga energibehovet
 • Övervaka rörelser, dagsljus och rumstemperatur via ett finmaskigt nätverk av sensorer
 • Finmaskigt sensorsystem för ekonomistrategier
 • Integrering av sensorer i andra automationssystem

Enkelt att administrera

 • Central plug&play ljusstyrning via ett webbaserat gränssnitt
 • Flexibel och oavbruten allokering av armaturer och rumsbyten (inget fysiskt engagemang krävs)
 • Öppen plattform (API) för sammankoppling av olika byggnadsautomationer
 • Integrering av olika byggnader i ett system >>> central övervakning
 • Datainsamling i realtid (temperatur, energiförbrukning, rörelse) >>> Data kommer inte att identifiera någon individ
 • Dataanalys för ekonomiseringsstrategier
 • Fjärråtkomst möjlig från var som helst
 • Styrning via smarta enheter (appar)
 • Integrerat HVAC-gränssnitt (t.ex. BACnet)

Komfort i alla rum

 • Konstant och flimmerfri belysning överallt
 • Hälsosamt LED-spektrum – liknar solljus
 • Effektiv arbetsmiljö ger högre produktivitet
 • HCL-kompatibel (Human Centric Lighting)

Mycket ekonomisk

 • Extraordinär ROI (Return on Invest)
 • Genomsnittlig förbrukning på 1-2 watt per kvadratmeter
 • Inga extra kostnader jämfört med KNX/DALI LED-system
 • Statliga subventioner och tillgängliga stöd för innovativ teknik och energieffektiv belysning (t.ex. KfW, EIF)
 • Banbrytande teknik för effektiv byggnadsljusstyrning
 • Små eller inga underhållskostnader

Säkert och underhållsfritt

 • Hög tillförlitlighet via redundant konfiguration och enkel adressering av armaturer
 • Låg brandrisk eller kortslutning på grund av SELV
 • Enkel beräkning av brandlaster (halogenfria komponenter)
 • Minskad risk för olyckor vid installation eller underhåll på grund av lågspänningskomponenter
 • Datasäkerhet genom kryptering

smartengine förbättrar världen

 • smartengine sänker koldioxidavtrycket på ett hållbart sätt
 • Upp till 29 LEED-poäng möjliga
 • Undviker slöseri med energi
 • Mottagare av flera internationella utmärkelser
 • Ingen ekologisk skada genom användning av oskärmade cat6 u/utp patch-kablar (exempel: 1,3 kg aluminium per 100 m skärmad cat7 s/ftp nätverkskabel)

Ytterligare fördelar

Användningsklara egenskaper

Intelligent belysningsstyrning

Finmaskigt sensornätverk

Energibesparing

Öppet API & BACnet/IP gränssnitt

Ytterligare värden (anpassas)

Hälsokontroll, anpassa tjänster

Redigera och visa våningsplan & värmekarta

Ljusstyrning + rumstillgänglighet via app

Analysering av ytor

Tillgänglighet och bokning av mötesrum och arbetsplatser

Navigation och lokalisering

Resultat

 • Upp till 60% reducerad energiförbrukning för belysning
 • Närvarostyrd ventilation och uppvärmning reducerar kostnaderna
 • 34% lägre driftskostnader*
 • Upp till 29 LEED poäng
 • Reducerad CO² upp till 8,6kg/m²

*Källa: RWTH Aachen bekräftar effektiviteten via en fallstudie. För mer info klicka här.