Smart byggnadsautomation för hälso- och sjukvård

  • Vårdinrättningar är stora energiförbrukare
  • Energiförbrukningen representerar en av de högsta driftskostnaderna för sjukhus och andra kliniker
  • Med alltmer ökande energikostnader borde vi sträva efter att minska energiförbrukningen inom denna sektor
  •  En betydande del av våra skattepengar läggs på driftskostnader för sjukvården, vilket begränsar budgeten som annars hade kunnat användas för utökade resurser och utveckling

Uppnå energibesparingar genom att använda grön teknik

Sensorer mäter och övervakar energiförbrukningen

Integration i ett central datalagringssystem

Samlar information från alla delar av gyggnaden

Justeras beroende på antalet människor i lokalerna

Energieffektiv och automatisk LED-belysning

Förbättrar prestandan enligt mönster av närvaro, väder och energikostnader

Enkel topologi av smartengine

smartsensor samlar in relevant data från byggnaden (inkl. närvaro, temperatur, blåtandsdata och ljusnivå) i realtid. 
Luftfuktighet och VOC-nivåer (CO²) mäts via sensorer i väggpanelen.

smartengine påminner om en nätverksswitch (48-portars) och strömförsörjer varje LED-armatur via nätverkskabel. 
Data som samlas in av smartsensors skickas vidare till smartdirector.

smartdirector är "hjärnan". Här samlas data från sensorerna säkert och lokalt, och är tillgängligt via OpenAPI och BACnet/IP-gränssnitt.

Vår programvara och analysverktyg ger en innovativ kontroll och optimeringsmöjlighet för användare och proffs.
Appar från andra tillverkare kan använda datan och erbjuda ytterligare möjligheter.

Belysningsarmatur med RJ45-uttag för enkel anslutning till smartsensor (kräver ej 230V installation). 
Armaturen innehåller enbart LED-dioder - ingen LED-driver, vilket eliminerar felkällor. 

Fördelar med smartengine

Utnyttja lokalerna rätt

När utrymmet inte utnyttjas på rätt sätt kan onödig elförbrukning och driftskostnader undvikas. Smarta styrenheter kan hjälpa till med det och när det gäller luftkvalitet kan dessa system (t.ex. luftkonditionering) styras i förtid. Luftkvalitetskontroll kan automatiskt hjälpa till att skapa ren och frisk luft i förväg på institutioner som bör vara sterila. Dessa automatiserade kontroller leder till mindre luftkonditionering och därmed lägre kostnader.

Nödljus och utrymmning

Automatiserade LED-belysningssystem är knutna till avancerade sensorer som kan ändra färg, vilket ökar säkerheten. Till exempel kan lampor blinka rött för att varna anställda om ett potentiellt hot i lokalerna. Armaturerna kan även “rulla” mot närmsta nödutgång.

Referens för hållbarhet och teknik

Dessutom kan smarta vårdinstitutioner bli referensmodeller som står för hållbarhet och teknik. Dessutom ökar vår smartengine en miljömedvetenhet om elbesparingar. Institutioner som sjukhus och kliniker som står för välbefinnande och hälsa kan öka dessa faktorer.

Säker installation

Ingen farlig strömstyrka vid armaturerna gör installation och underhåll enkelt och säkert. Inga behöriga elektriker behövs för installation eller utbyten. Inga elcentraler eller kopplingsboxar behövs för allmänbelysningen. Ingen störning med andra data eller sensorsystem.

HCL (Human Centric Lighting) fokuserar personalen och hjälper till med patienternas hälsosituationer

Den naturliga dagsrytmen med biodynamiskt ljus, den så kallade Human Centric Lighting (HCL) har visat sig förbättra de anställdas effektivitet.

Human Centric smart Lighting (HCsL) har visat sig vara ett nyckelverktyg, tack vare användningen av dagsljuskompensation. Detta leder till en markant minskning av energiförbrukningen.

Vårdinrättningar som står för välbefinnande och hälsa kan öka dessa faktorer genom att använda HCL.

Arbetsrum, personalrum och till och med korridorer är platser där anställda tillbringar många timmar under dagen.

HCL kan leda till ökad hälsa, välbefinnande och effektivitet för anställda.

hosp9

Den naturliga dygnsrytmen med biodynamiskt ljus, den så kallade Human Centric Lighting (HCL) har visat sig förbättra patienternas hälsa.

 Sjuka patienter, särskilt sängliggande, skulle uppleva en generell ökning av hälsa och välbefinnande.