Belysningstrender 2023

Enligt den europeiska IMARC-rapporten var marknaden för LED värd 20,4 miljarder USD 2022. Från 2023 till 2028 kommer den beräknade tillväxttakten (CARG) att vara 10,7 %, vilket skulle resultera i 37,9 miljarder USD i slutet av 2028. Vad händer i LED-världen? Var kommer dessa optimistiska prognoser ifrån? Och vilka trender kommer att dominera de kommande 12 månaderna?

Energieffektivitet

Det ständiga sökandet efter besparingar och minimering av energiförluster är en trend som kommer att fortsätta under 2023. I samband med belysningsinstallationer är detta ett stort argument för LED-lösningar och uppgradering av föråldrade armaturer.

”Förutom möjligheten att ersätta föråldrade ineffektiva armaturer med LED-lösningar väljer fler och fler företag och kommuner att implementera ett smart ljusstyrningssystem som LiveLink Premium, som ökar energibesparingarna från 50 upp till 80 %, jämfört med bara byta ut armaturer utan att välja ett ljusstyrningssystem”, förklarar Paweł Boryś (Business Development Manager för TRILUX Polen). Han fortsätter: ”Den höga efterfrågan på LED-lösningar är också relaterad till gröna byggnadscertifikat som BREEAM. Eftersom ett växande antal investerare ansöker om dessa certifikat är smarta LED-lösningar eftertraktade i större skala än någonsin tidigare.”

IoT-moduler tar belysningen till nästa nivå

Den tekniska boomen har även nått belysningsindustrin. Digitaliseringens framsteg och utvecklingen av smarta lösningar ökar i snabb takt och TRILUX har gått in i en era där LED-armaturer fyller en mycket större roll än bara funktionen att belysa ett utrymme.

“Den senaste lösningen från TRILUX är TUGRA. Detta är en armatur som vi kan utöka med utbytbara IoT-moduler (Internet of Things) som samlar in och analyserar data i molnet. Sensorer för rörelse, dagsljusintensitet, CO2 eller kolmonoxid, samt Wi-Fi-signalförstärkning och kameror är bara början på utbudet av möjligheter som specialisterna arbetar med. Vi kan anpassa modulerna och deras funktionalitet individuellt efter byggnadens behov”, säger Paweł Boryś (Business Development Manager för TRILUX Polen) om de tekniska nyheterna inom LED-världen.

Human Centric Lighting

Utvecklingen av LED-teknik har gjort det möjligt att återskapa naturligt ljus i slutna utrymmen genom att imitera solens resa över himlen. Trenden att implementera lösningar, som prioriterar mänskliga behov, har vunnit popularitet under den post-pandemiska eran och kommer definitivt att stanna hos oss under de kommande månaderna.

”HUMAN CENTRIC LIGHTING-metoden är inte ny på belysningsmarknaden, men tack vare samhällets växande medvetenhet inom området för människors välbefinnande och mentala tillstånd får denna trend alltmer uppmärksamhet. Human Centric Lighting gör det möjligt att justera färgtemperaturen efter tid på dygnet, och vi ser att fler och fler installationer med HCL-teknik dyker upp på kontor, skolor och medicinska anläggningar”, förklarar doktor Paweł Morawski (handelschef för TRILUX Polen).

Design är inte längre ett tillval

Förutom att arbeta med teknik och förbättra belysningsparametrar kommer belysningsproducenterna att lägga mer vikt vid armaturdesign. Armaturer är inte bara en källa till ljus längre, utan också en viktig del av designen, som framhäver interiörens karaktär.

 

”Vi märker ett synsätt där arkitekter och designers, samtidigt som de letar efter energieffektiva belysningslösningar, samtidigt fokuserar på att skapa en balans mellan teknik och design. TRILUX armaturer är en integrerad del av designen, och deras uppgift är inte bara att ge rätt belysning, utan också att skapa en unik stämning eller generera vissa intryck och känslor”, förklarar Tomasz Płuska (arkitekturutvecklingschef för TRILUX Polen).