Finns det något sätt att minska ljusföroreningen?

Upptäck potentialen med smart och miljövänlig belysing

En studie utförd av University of Exeter (UK) har visat att under de senaste 25 åren har ljusföroreningarna ökat med 49 % på grund av det ökande antalet ljuspunkter. När höst-vintersäsongen är i full gång blir dagarna kortare, vilket resulterar i en högre användning av artificiellt ljus. Vad handlar ljusföroreningar om? Och, viktigast av allt, kan vi minska den utan att kasta oss in i mörkret?

"Låt oss ta en stund att titta på natthimlen och räkna stjärnorna. Har du märkt att de blir mindre och mindre synliga? Ljusförorening, eller det ljusa skenet som syns efter mörkrets inbrott, orsakas av ett överskott av dåligt riktad, ineffektiv belysning Detta händer särskilt i urbana områden, där konstgjorda och ofta föråldrade installationer används i stor skala. Detta fenomen påverkar negativt människors hälsa och vilda djurs beteende"

Enligt IDA (International Dark-sky Association) växer ljusföroreningarna över hela världen med dubbelt så hög takt som den globala befolkningstillväxten.

Effekten av nattlig artificiell belysning på människor och djur

Evolutionen har utrustat oss med en naturlig dygnscykel, reglerad av (dag)ljus och mörker. Ljusförorening, producerad av artificiella ljuskällor, stör denna cykel hos både människor och djur. Det påverkar hormonnivåer såväl som reproduktionsprocesser. Eftersom vissa arter jagar, reproducerar, migrerar och övervintrar i mörker, stör den intensiva ljusstyrkan av artificiellt ljus på natten deras naturliga beteende.

Fem sätt att ansvarsfullt belysa fasader och utomhusområden

Belysningstillverkare som inser problemet med ljusföroreningar arbetar för närvarande med att förbättra ljuskällor och armaturdesign så de inte stör ekosystemet. IDA (International Development Association) har särskiljt fem kriterier som definierar egenskaperna hos ansvarsfull utomhusbelysning.

1. Belysningsinstallationer bör endast finnas i områden där de är nödvändiga.

2. Armaturer bör styras av ett system som anpassar ljusparametrarna till omgivningens faktiska behov.

3. Ljusintensiteten bör reduceras till ett minimum.

4. Belysningen ska ha en varm färgtemperatur och bländningsreducering.

5. Utformningen av slutna armaturer bör rikta ljuskällan endast mot det nedre halvutrymmet utan att spridas vidare.

“Många typer av utomhusbelysning består av lätt lutande lyktor, i vilka glaset är konvext. Ljuset som sänds ut på detta sätt fördelas i onödan in i den övre halvan. Lyckligtvis finns det fler och fler medvetna designers och arkitekter som tar riktlinjerna med hänsyn till ljusföroreningar. De använder i allt högre grad nya lösningar som bidrar till en miljövänligare typ av belysning. Den nya generationen armaturer och ljusstyrningssystem möjliggör intelligent och helautomatisk hantering av ljusintensiteten och anpassar den till nivån av naturligt solljus. I kombination med energieffektiva LED-ljuskällor genererar detta system stora besparingar, vilket med dagens elpriser är ett bra argument för att modernisera föråldrade lösningar., säger Dr Pawel Morawski (TRILUX Trade Manager).

Källa: TRILUX blog