OLISQ

Ett extremt mångsidigt produktsortiment som kan användas för att ge snygg belysning i alla entré, rekreations och kommunikationsytor som korridorer, trappor, lounge och foajéer enl. gällande krav. OLISQ finns i tre olika former där alla former finns i flera olika storlekar, dessa kan sedan anpassas till det aktuella projektet via olika monteringsmetoder, ljustekniker, skyddsklasser, etc. Det breda utbudet av varianter gör att byggnadsytor kan planeras i olika zoner, samtidigt som den höga designkvalitén skapar en helhetslösning med ett enda utseende. 

Utmaningen

  • Planera entréer, lounge och rörelseytor i en byggnad på ett enkelt sätt – men samtidigt belysa dem snyggt – individuellt, arkitektoniskt och i enlighet med standarder i hela byggnaden. 
  • Kommunikationsytor och allmäna utrymmen in anslutning till dem förblir ofta oanvända, trots stora besparingspotentialer. 
  • Ökande renoveringsbehov på grund av ökande energikostnader. 
  • Ökade krav på hållbarhet på grund av ekodesigndirektivet, byggcertifikat, etc. 

Lösningen

  • Armatursortiment med unik flexibilitet vad gäller form, storlek, monteringsmetod och kapslingsklass, med minimalistisk design. 
  • Högeffektiv och med mycket lång servicelivslängd. 
  • Enkelt utbyte av befintliga armaturer utan behov av ommålning eller nya borrhål p.g.a. 1:1 ersättning av många befintliga armaturers hålbild. 
  • Högkvalitativa komponenter och god underhållsförmåga, exempelvis genom att byta LED-paket. 

Egenskaper

Slagtålighet

Till och med basversionen är förberedd för användning i korridorer och trapphus med IK03. Om det behövs ännu kraftigare finns samtliga varianter även tillgängliga med IK08 som standard. 

Multilumen

Genom att välja "multilumen versionen" kan ljusflödet justeras via en switch i armaturen eller via app. Detta är idealiskt för att i efterhand vara flexibel med att anpassa armaturen till förändrade förhållanden. 

Dekorram - RAL enl. ditt val

Tillbehör och dekorativa tillsatser möjliggör exakt matchat ljus och rum. Dekorringar finns i valfri RAL-färg enligt kundens specifikaitoner. 

Ett blickfång tack vare olika monteringsmetoder

Genom att variera monteringsalternativen (utanpåliggande, halvinfälld eller pendlad) skapas attraktiva "blickfång" i helhetslösningens utseende och känsla.

Trådlöst nätverk - smarthet inkluderat

Som tillval kan armaturerna kopplas ihop trådlöst med LiveLink SwarmSens och erbjuda funktioner som HCL eller "running light". Nödljusvarianter och andra typer av sensorer är också tillgängliga. 

Hållbarhet från början till slut

Det är inte bara hög effektivitet och lång servicelivslängd som gör OLISQ till en förebild när det gäller miljövänlighet. Från "Made in Germany" med korta leveransvägar, minimala utsläpp och återvinning efter produktion till enkel service/underhåll och optimerade förpackningskoncept för minskat spill. OLISQ sätter nya hållbarhetsstandarder på alla nivåer.

Broschyr

Nerladdning