Aragon Fit LED

Med Aragon Fit kan vi möta de snabbt förändrade och ökade industriella förhållanden med individuella lösningar. Oavsett om det gäller livsmedelproduktion, höglager eller parkeringshus med flera våningar uppfyller Aragon Fit kraven för effektivitet, renovering och en smart lösning.

Industrins stora efterfrågan på effektiva och hållbara lösningar fortsätter oavbrutet. Kraftig reducering av energiförbrukning för att spara kostnader och ett omfattande renoveringskoncept fortsätter att vara i våra kunders fokus – både idag och i morgon.

Önskan och krav på energieffektiva byggnader och certifieringar likt BREEAM ökar också. Här är belysningen en mycket viktig del då det ofta är #2 i energiförbrukning i industrier med många maskiner. I lager kan det representera upp till 80% av energiförbrukningen.

Krav och möjliga lösningar för Industri 4.0 i form av automation, digitalisering och nätverkande blir också mer påtagliga, därför ökar även nivån på vilka krav man ställer på de belysningssystem som används.
Detta öppnar också för mervärde för våra kunder i form av nya digitala tjänster: om belysningssystemet är i ett digitalt nätverk kan man även övervaka data i och runt belysningen för att skapa trapsarans och möjligheter till tidig åtgärd. Det är av stor vikt för process- och kostnadsoptimering.