smartsensor 3M1-N

Bredstrålande närvarosensor

Artikelnr: SSEN-1-N-SENSOR00 Kategori: Etikett:

Beskrivning

smartsensor 3M1-W styr och reglerar en ansluten LED-armatur från tredje part, samlar in data om ljusnivåer, temperatur och rörelse och överför denna miljödata tillbaka till smartengine.
smartengine strömförsörjer smartsensor via lågspänningskabel.

smartsensor installeras enkelt i takplattan eller kopplingsdosan nära armaturen och accepterar standard kategori 5e, 6 eller 6a kabel via RJ45-kontakter för fixtur- och dataanslutningar. Dessutom kan smartsensor också anslutas till en elektrisk ljusströmbrytare med 20 AWG (1 mm) ledningar via snapin-kontakter för att möjliggöra manuell ljusstyrning.

smartsensor 3M1-N måste användas med smartengine 3, modell 4834, som kör 3.3-programvara eller senare.

Varumärke

wtec

smartengine är ett smart styrsystem för byggnaden och belysningen, utformat för att strömförsörja belysningsarmaturer och sensorer över ett IT-nätverk. Sensorer fördelas i ett utrymme och kommuniceras med kontinuerligt för att leverera avancerade insikter i hela byggnaden. Sensorerna samlar in data för effektanvändning, rörelse, ljusstyrka, temperatur, luftfuktighet, VOC (motsvarande CO²), lufttryck och Bluetooth-data. Datan levereras automatiskt till smartengine i realtid. Nätverket av rum och byggnader via sensorerna gör det möjligt att snabbt överblicka hur ytorna används. Samtidigt som det levererar bästa möjliga energiförbrukning, normalt mellan 1-3 W/m².

Styrsystemet fungerar som ett normalt datanätverk med ethernet, kablaget består av CAT6 nätverkskablar med RJ45 kontakter i bägge ändar. Belysningsarmaturer och sensorer strömförsörjs via nätverket, alltså behöver man ingen 230V installation till dem. Detta bygger på PoE (Power over Ethernet), men kräver ingen extra utrustning i armaturerna för att det ska fungera. smartsensor strömförsörjer och ljusreglerar LED-boards i armaturerna via DC +/- (via nätverkskabel), detta ger en mycket effektiv belysning då man undviker förluster i form av AC/DC omvandling i varje enskild armatur. Dessutom reducerar det inköpspriset på armaturerna då de inte behöver någon driver, normalt blir prisnivån ungefär i nivå med tänd/släck armaturer.
smartsensor kan monteras antingen externt i taket eller integreras i armaturerna, vilket som blir bäst beror på placering och armaturtyp.

Näst intill alla större belysningsfabrikat har färdiga lösningar för detta (även om de inte står med i produktkatalogerna). Dessutom är det enkelt att göra en anpassning om det inte redan finns någon färdig lösning. Våra leverantörer på belysningssidan har många beprövade lösningar som har använts i många projekt runt om i världen. Kontakta gärna oss för rekommendationer!