5051 RPX

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Armaturtyp
Pendlad armatur för separat armatur- eller linjearmaturmontering För T5-lysrör.

Användningsområden
Utställningslokaler, Banker, Kontor, Lokaler för biljettförsäljning, Butiker. I synnerhet för arbetsplatser med bildskärmar..

Monteringssätt
För pendlad montering.

Optiskt system
Silverfärgad yta med reflektionsförstärkande lackering. Reflektionsgrad: 98 %; andel spridda reflektioner: < 3 %. Med direkt-/indirektstrålande ljusfördelning. Bildskärmsanpassad enligt EN 12464-1 genom begränsad ljustäthet L ≤ 1 500 cd/m² för utstrålningsvinklar över 65° runtom. Armaturstomme Armaturstomme av stålplåt, vit, pulverbelagd, Rätvinklig design med en 40 mm bred rand på långsidan. Mått (LxB) 1193 mm x 160 mm, armaturhöjd 53 mm. Påbyggnadsmått ändstycke för ändarmaturtillämpningar eller fristående armaturtillämpningar, 11 mm per ändstycke. gavlar för fristående armaturer och linjearmaturändar ska beställas separat. Tillåten omgivningstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Elektriskt utförande Med elektroniskt driftdon, omställbart. Armaturen uppfyller grundläggande krav i tillämpliga EU-direktiv och Produktsäkerhetslagen, och är dessutom försedd med CE-märkning. Balansvikt: Vid pendlad montering kan det vara nödvändigt att använda en balanseringsvikt. Ytterligare information finns i monteringsanvisningen.

Ytterligare information

Ljusflöde

3 300 lm, 4 000 lm