Gångvägar

Grönområden utanför sjukhus och vårdinrättningar har stor betydelse eftersom patienter och boende kan fly undan sin vardagliga sjukhustillvaro på välskötta utemiljöer. Eftersom sådana platser besöks även på kvällstimmarna är det extra viktigt att belysningen av gångvägar och torg i utomhusområden också kommunicerar en behaglig atmosfär i timmar av mörker.

Samtidigt måste vägarna vara optimalt upplysta för att eliminera all fara från ojämnheter eller andra hinder i marken och för att ge tillförlitlig orientering.

Armaturförslag

Pollare med riktigt bra ljusteknik, finns både med symmetrisk och asymmetrisk optik.. Riktar minimalt ljus uppåt, vilket är bra med tanke på ljusföroreningar. Men ger samtidigt en viss ljusmängd uppåt så man kan urskilja ansikten på dem man möter längs gången – vilket är viktigt med tanke på trygghetsaspekten. 

Elegant ljuspelare för prestigefull belysning av utomhusområden och grönytor. I kombination med pollare och väggarmaturer från 8841-serien skapar man enkelt ett enhetligt utseende. 

Modulär armaturserie med bra ljusteknik och många alternativ med IoT-moduler. Exempelvis kameror, WiFi-Accespunkt, högtalare, etc. Går även att få med laddning för elbilar och elcyklar. 

Altigo med opalt glas skapar vackra ljuslinjer längs med exempelvis gångvägar eller fasader. 

Vid belysning av gångvägar är det även viktigt att tänka på omgivningen. Vid mörk omgivning känns området lätt otryggt, även om belysningen på gångytan är bra. 
Lutera LED lämpar sig utmärkt för belysning av fasader och grönområden. Tack vare komponenter av hög kvalité har armaturen lång livslängd och lågt underhållsbehov.