Gångvägar

Oavsett hur kort den är, leder den viktigaste vägen i butiks- och detaljhandelssektorn från parkeringen eller vägen direkt in i butiken. Av denna anledning är inbjudande och attraktiv gångvägsbelysning elementärt. Den möjliggör optimal orientering för fotgängare och leder dem säkert in i byggnadens inre.

 

Utomhusarmaturer måste ha höga kapslingsklasser och utmärkt kvalitet på material och utförande för att tåla ogynnsamma miljöförhållanden. På dagtid har ljuspelare och pollarearmaturer ett attraktivt utseende.

Armaturförslag

Pollare med riktigt bra ljusteknik, finns både med symmetrisk och asymmetrisk optik.. Riktar minimalt ljus uppåt, vilket är bra med tanke på ljusföroreningar. Men ger samtidigt en viss ljusmängd uppåt så man kan urskilja ansikten på dem man möter längs gången – vilket är viktigt med tanke på trygghetsaspekten. 

Elegant ljuspelare för prestigefull belysning av utomhusområden och grönytor. I kombination med pollare och väggarmaturer från 8841-serien skapar man enkelt ett enhetligt utseende. 

Modulär armaturserie med bra ljusteknik och många alternativ med IoT-moduler. Exempelvis kameror, WiFi-Accespunkt, högtalare, etc. Går även att få med laddning för elbilar och elcyklar. 

Altigo med opalt glas skapar vackra ljuslinjer längs med exempelvis gångvägar eller fasader. 

Vid belysning av gångvägar är det även viktigt att tänka på omgivningen. Vid mörk omgivning känns området lätt otryggt, även om belysningen på gångytan är bra. 
Lutera LED lämpar sig utmärkt för belysning av fasader och grönområden. Tack vare komponenter av hög kvalité har armaturen lång livslängd och lågt underhållsbehov.