5044 RWV

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Armaturtyp
Utanpåliggande armatur för separat armatur- eller linjearmaturmontering För lysrör 4 x T5-lysrör.

Användningsområden
Kontor, Butiker, Banker, Lokaler för biljettförsäljning, Klassrum.

Monteringssätt
För montering i tak och överhäng i inomhuslokaler.

Optiskt system
Med finsegmenterat elegant bländskydd, vitt. Bländskyddsmontering och automatiska elektriska skyddsfunktioner genom låsningar med glidkontakter. Bländskydd som kan fällas ned och hängas ut utan verktyg på båda sidor.

Armaturstomme
Armaturstomme av stålplåt, pulverbelagd, Färg vit (RAL 9016). Mått (LxB) 1193 mm x 160 mm, armaturhöjd 53 mm. Påbyggnadsmått ändstycke för ändarmaturtillämpningar eller fristående armaturtillämpningar, 11 mm per ändstycke. gavlar för fristående armaturer resp. linjearmaturer ska beställas separat. Rätvinklig design med en 40 mm bred rand på långsidan. Armaturstomme med inbyggta kopplingsstag för exakt symmetriska linjearmaturer med genomgående bländskydd. Tillåten omgivningstemperatur (ta): -20 °C – +25 °C.

Elektriskt utförande
Med elektroniskt driftdon, omställbart. Armaturen uppfyller grundläggande krav i tillämpliga EU-direktiv och Produktsäkerhetslagen, och är dessutom försedd med CE-märkning. Dessutom har ett oberœnde kontrollorgan utfärdat ett ENEC-certifikat för armaturen.

Användningsinformation:
gavlar för fristående armaturer resp. linjearmaturer ska beställas separat. Balansvikt:
Vid pendlad montering kan det vara nödvändigt att använda en balanseringsvikt. Ytterligare information finns i monteringsanvisningen.

Ytterligare information

Ljuskälla

T5-lysrör: 4×14/24W

Styrning

E: Tänd/släck, EDD: DALI