5041 RPXA

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Armaturtyp
Utanpåliggande armatur för separat armatur- eller linjearmaturmontering För lysrör T16 28/54 Watt.

Användningsområden
Kontor, Butiker, Banker, Lokaler för biljettförsäljning, Klassrum.

Monteringssätt
För montering i tak och överhäng i inomhuslokaler.

Optiskt system
Med bländskydd med lågt tvärsnitt, högblankt. Silverfärgad yta med reflektionsförstärkande lackering. Reflektionsgrad: 98 %; andel spridda reflektioner: < 3 %. Med asymmetriskt strålande ljusfördelning. Bländskyddsmontering och automatiska elektriska skyddsfunktioner genom låsningar med glidkontakter. Bländskydd som kan fällas ned och hängas ut utan verktyg på båda sidor. Armaturstomme Armaturstomme av stålplåt, pulverbelagd, Färg vit (RAL 9016). Påbyggnadsmått ändstycke för ändarmaturtillämpningar eller fristående armaturtillämpningar, 11 mm per ändstycke. gavlar för fristående armaturer resp. linjearmaturer ska beställas separat. Rätvinklig design med en 40 mm bred rand på långsidan. Armaturstomme med inbyggta kopplingsstag för exakt symmetriska linjearmaturer med genomgående bländskydd. Tillåten omgivningstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Elektriskt utförande Med elektroniskt driftdon, omställbart. Armaturen uppfyller grundläggande krav i tillämpliga EU-direktiv och Produktsäkerhetslagen, och är dessutom försedd med CE-märkning. Användningsinformation: gavlar för fristående armaturer resp. linjearmaturer ska beställas separat. Balansvikt: Vid pendlad montering kan det vara nödvändigt att använda en balanseringsvikt. Ytterligare information finns i monteringsanvisningen.

Ytterligare information

Ljuskälla

T5 lysrör: 1×28/54W, T5 lysrör: 1×35/49/80W

Styrning

E: Tänd/släck, EDD: DALI